فعالیت

  • MohamadAmin Mahyapour مدتی قبل

    سلام
    نیاز به هم بنیانگذار با تخصص مکانیک طراحی جامدات.
    استارتاپ بر مبنای محصول سخت افزاری در زمینه حمل و نقل.
    واتزآپ ۰۹۳۶۳۱۴۹۵۸۹